Hoe Customerbeats klanten laat profiteren van GDPR

Customerbeats

Nog even en dan is het zover. Vanaf 25 mei worden organisaties formeel gehouden aan de AVG, ook wel bekend als de GDPR. De nieuwe wet- en regelgeving is al uitvoerig besproken in de media. De informatie is zinvol, maar wordt vaak dreigend gepresenteerd. Volgens Customerbeats is dat jammer, want de nieuwe regelgeving heeft juist ook positieve kanten – zowel voor organisaties als consumenten. Daarom richtten zij er een heel bedrijfsplan op in.

Van fake naar betrouwbare data
Hoewel de GDPR in 2014 slechts nog een ruw voorstel was, leek er toen al geen ontkomen meer aan. Consumenten gedroegen zich steeds vaker beperkt-betrouwbaar door fake data te verstrekken (valse emailadressen, NAW-gegevens en geboortedata). Dit leidde in het marktonderzoek van Customerbeats tot de onderzoeksvraag: “In hoeverre zijn consumenten bereid om kwalitatief goede data te leveren en te onderhouden?”

Wederzijds vertrouwen
Uit het onderzoek bleek dat consumenten wel degelijk bereid waren om data te verstrekken aan commerciële organisaties die zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens. Hierbij werd vrijwel geen onderscheid gemaakt tussen privacygevoelige data en algemene data.

Consumenten spraken hardop uit dat zij liever zakendoen met organisaties die:
– Netjes omgaan met persoonlijke gegevens van klanten
– Op verzoek van klanten inzage geven in registreerde gegevens
– Op verzoek van klanten geregistreerde data verwijderen

Zonder dat consumenten in 2014 inhoudelijk op de hoogte waren van de aankomende wetgeving, toonden zij toen al meer vertrouwen in organisaties die zich houden aan de GDPR.

Wetten omarmen
Wanneer je de wetgeving omarmd en open staat voor de nieuwe spelregels, win je volgens het bureau het vertrouwen van de consument. Dat is commercieel gezien slim, maar het heeft nog meer voordelen.

“Door meer vertrouwen te hebben van klanten, zal de kwaliteit van data toenemen. Geen fake data meer, maar gewoon goede gegevens over klanten, die bijdragen aan betere interactie en een beter rendement op je marketingbudget”, aldus Willem van Vliet partner van Customerbeats.

‘De periode van customer-loyalty is voorbij, het is tijd voor customer-trust.’

Het bureau zet Real-time customer interactie management (RTIM) in voor haar klanten. Een toepassing waarin de noodzaak van een goede organisatorische borging van GDPR compliancy alleen maar zal toenemen. Het bureau ondersteunt opdrachtgevers bij het benutten van de kansen die de GDPR in zich heeft.

“RTI zal zorgen voor meer data, objectief gemeten en daardoor zorgen voor meer betrouwbare inzichten. De gemiddelde consument realiseert zich nu nog onvoldoende welke gevolgen RTIM kan hebben”, aldus Willem van Vliet. “Het is echter een kwestie van tijd dat ook deze vragen breed gesteld zullen gaan worden.”

De aanpak van het bureau is duidelijk: “Laat je niet verrassen door de discussies in de media. Zoek contact met klanten over data en communiceer open over het vastleggen, gebruik en de beveiliging ervan. Eerlijkheid loont, en zeker ook na de 25ste van mei.”


Over Customerbeats
Customerbeats is een smart-CRM, consultancy & services bureau dat bedrijven begeleidt en ondersteunt met de ontwikkeling en uitvoering van slimme CRM-strategieën. Van advies over aanpassingen in het applicatielandschap tot analyse van klantdata, rapportages en aanbevelingen voor optimalisaties. Customerbeats is onderdeel van de Make Some Noise Group.